Pāriet uz saturu

PASŪTI LĪDZ PLKST. 14.30 - SAŅEM RĪT

Atrakciju nomas pakalpojuma noteikumi

ATRAKCIJU NOMAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Atrakciju nomas noteikumi

1. Lai saņemtu nomātās atrakcijas, Nomniekam ir jāuzrāda Nomnieka personu apliecinošs dokuments.
2. Iznomātājs nodod Nomniekam atrakcijas abpusēji noteiktajā vietā un laikā, iepazīstina Nomnieku ar atrakciju lietošanas noteikumiem.
3. Nomnieks apņemas atdod atrakcijas Iznomātājam sākotnēji noteiktajā vietā un laikā tādā pašā lietošanas kārtībā kā saņēma.
4. Nomnieks nedrīkst nomā paņemtās atrakcijas izvest ārpus Latvijas Republikas robežām.
5. Nomnieks drīkst lietot atrakcijas tikai atrunātajā vietā un adresē.
6. Ja atrakcijas nomas laikā Nomnieka vainas dēļ, vai bez tās, tiek saplēsta, sabojāta, pazaudēta vai kāda cita iemesla dēļ Nomnieks nevar atrakcijas atdod Iznomātājam, tad Nomnieks atlīdzina Iznomātājam nodarītos zaudējumus pilnā apmērā.
7. Nomnieks nedrīkst veikt atrakciju remontu bez Iznomātāja piekrišanas.
8. Iznomātājs neuzņemas atbildību par sekām, kas varētu rasties no nomāto atrakciju neprasmīgas lietošanas un apstākļu vai iespēju nenovērtēšanas.

Atrakciju lietošanas noteikumi:

1. Par bērna spējām lietot atrakcijas lemj bērna vecāks vai atbildīgais.
2. Nomnieks, kurš saņem atrakcijas, pirms atrakciju lietošanas, apņemas iepazīstināt bērnus ar atrakciju lietošanas noteikumiem, un neatstāt bērnus bez uzraudzības.
3. Atrakcijas paredzēts lietot gan telpās, gan brīvā dabā.
4. Nelietot piepūšamās atrakcijas stipra vēja (virs 7m/s) un ilgstošu nokrišņu gadījumā.
5. Piepūšamās atrakcijas uzstāda tikai uz līdzenas laukuma pamatnes, kas ir attīrīta no asiem priekšmetiem (akmeņiem, stikliem, naglām uc.).
6. Atrakcijas uzstādīšanas vietai jābūt viegli piebraucamai ar automašīnu. Par jebkāda veida apgrūtinājumiem uzstādīšanas vietā nomniekam jābrīdina jau pasūtījuma brīdī.
7. Apkārt atrakcijai jānodrošina brīva zona vismaz 2m attālumā no atrakcijas slēgtajām sienām un vismaz 3.5m attālumā no atrakcijas vaļējās daļas. Minētajā zonā nedrīkst būt nekādi objekti, kas var radīt ievainojumu risku atrakcijas lietotājam.
8. Piepūšamās atrakcijas uzstāda piepūšot tās ar gaisu, izmantojot gaisa pūtēju, kas jāpieslēdz elektriskajam spriegumam 220V-230V.
9. Jānodrošina gaisa pūtēju atrašanās sausumā!
10. Nofiksē piepūšamo atrakciju pie laukuma pamatnes ar speciāli tam paredzētiem stiprinājumiem.

Atrakcijās aizliegts:

1. Atrasties apavos;
2. Lietot pārtikas produktus un košļājamās gumijas;
3. Lietot asus, karstus uc. priekšmetus, krāsojošas vielas, šķidrumus, eļļas, sveķus uc. produktus;
4. Ievest dzīvniekus;
5. Grūstīties un kāpt uz piepūšamās atrakcijas aizsargbortiem, liekties pāri malām;
6. No piepūšamās atrakcijas slīdkalniņa slidināties atmuguriski, stāvot kājās, un ar galvu pa priekšu;
7. Pārsniegt kopējo pieļaujamo bērnu skaitu / svaru piepūšamajā atrakcijā.

Neskaidrību gadījumā sazināties ar SIA Rocket Baby pa e-pastu info@rocketbaby.lv vai zvanīt / rakstīt SMS / Whatsapp uz tālr. +371 27001410